Vadvetjåkka nationalpark är 26 kvadratkilometer stor och ligger i väglöst land, en mil från närmaste väg. I norr gränsar Vadvetjåkka mot Norge. Här finns en glaciär, kalkstensgrottor och ett delta. Sevärt är deltat, floran i sydbranten, fågellivet på deltalandet, nationalparkens grottor och utsikten högre upp från fjället.


Vadvetjåkka Nationalpark
Vadvetjåkka Nationalpark
98107 Abisko, Norrbotten

E-mail:
Hemsida: Vadvetjåkka Nationalpark


Vi har öppet: Januari; Februari; Mars; April; Maj; Juni; Juli; Augusti; September; Oktober; November; December