Från luften påminner området om en tvättbräda. Naturen präglas av smala och höga bergryggar som sträcker sig i nordsydlig riktning. Mellan dem ligger myrmarker och långsmala sjöar. Den glesa och karga tallskogen med lav- och mossklädda berghällar, tillsammans med det stora antalet sjöar bildar en rofylld miljö där man kan vandra i flera dagar.


Tresticklans Nationalpark
Tresticklan Nationalpark
68831 Ed, Västra Götalandsregionen

E-mail:
Hemsida: Tresticklans Nationalpark


Vi har öppet: Januari; Februari; Mars; April; Maj; Juni; Juli; Augusti; September; Oktober; November; December