Njut av vildmarkskänslan i ett kuperat och vilt skogslandskap med dramatiska sprickdalar, vackra skogssjöar, jätteblock vid Stenkälla, utsikt från Trollkyrkobergen samt badstranden vid Vitsand. I Tivedens nationalpark ska skogen få utvecklas till naturskog. Den skog som nu växer här är opåverkad av de senaste årtiondenas storskaliga skogsbruk.


Tivedens Nationalpark
Tivedens Nationalpark
69596 Tived, Örebro

E-mail:
Hemsida: Tivedens Nationalpark


Vi har öppet: Januari; Februari; Mars; April; Maj; Juni; Juli; Augusti; September; Oktober; November; December