Store Mosse nationalpark ligger i Småland och är Sveriges största till stora delar orörda högmosseområde söder om Lappland. Det finns ett par naturreservat i omedelbar anslutning till nationalparken, Brokullen och Långö Mosse vilket innebär att det skyddade området är nära 8 000 hektar.


Store Mosse Nationalpark
Store Mosse Nationalpark
33033 Hillerstorp, Jönköping

E-mail:
Hemsida: Store Mosse Nationalpark


Vi har öppet: Januari; Februari; Mars; April; Maj; Juni; Juli; Augusti; September; Oktober; November; December