Charmen med Stenshuvuds nationalpark är att man inte behöver gå långt för att se mycket. Landskapet är väldigt varierande med torra ängar, blöta ängar, rik lövskog, blöt lövskog, sandstrand och klippstrand. Området har sedan lång tid påverkats av bete och jordbruk. Odlingsrösen, stengärdsgårdar och fornlämningar i området vittnar om människans närvaro och påverkan i landskapet.


Stenshuvuds Nationalpark
Stenshuvuds Nationalpark
27231 Simrishamn, Skåne

E-mail:
Hemsida: Stenshuvuds Nationalpark


Vi har öppet: Januari; Februari; Mars; April; Maj; Juni; Juli; Augusti; September; Oktober; November; December