Naturen är omväxlande och bjuder på lummiga lövskogar, mäktiga rasbranter med höga klippor, strömmande vattendrag och vida utsikter. Särskilt välbesökt är den djupt nedskurna dalgången vid Skäralid. Dalen är en sprickdal med mäktiga dimensioner med lodräta klippor som omgärdar Skärån som rinner i botten. Samt utsiktspunkterna Kopparhatten, Hjortsprånget och Lierna utmed Skäralidsdalen imponerar.


Söderåsens Nationalpark
Söderåsens Nationalpark
26453 Ljungbyhed, Skåne

E-mail:
Hemsida: Söderåsens Nationalpark


Vi har öppet: Januari; Februari; Mars; April; Maj; Juni; Juli; Augusti; September; Oktober; November; December