Det speciella med Djurö är den väl sammanhållna och relativt opåverkade naturen. Huvudön Djurö längst i norr är runt 150...