Från luften påminner området om en tvättbräda. Naturen präglas av smala och höga bergryggar som sträcker sig i nordsydlig...