I Skuleskogen hittar du en av kustlandets få återstående storskogar. Här kan du vandra i dagar, njuta av frodiga bäckskogar...