Inte på någon annan plats i världen har landhöjningen efter en period med inlandsis varit så stor som vid Höga Kusten. När...