Foto: Skogshotellet i Lerjelandet Du hittar Skogshotellet på och kring gården Björsjöås i Vättlefjäll naturreservat, ca 30...