Genom att följa någon av lederna från exempelvis Tyresta by eller Stensjödal så kommer du snabbt in i urskogen. Dessa...