Skogskyrkogården uttrycker i stor skala de formsträvanden som präglade svensk arkitektur både före och efter andra...