Världsarvskommitténs motivering: Anläggningen Drottningholm – slottet, teatern, Kina slott och parken – är det bästa exemplet...