Foto: Holger.Ellgaard, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons Världsarvskommitténs motivering: ”Birka-Hovgårdenområdet är ett väl...