Världsarvskommitténs motivering: ”Birka-Hovgårdenområdet är ett väl bevarat exempel på vikingarnas handelsnätverk under de...