I själva verket har Dalby Söderskog varit både skog och en trädklädd betesmark. Vid början av 1900-talet låg här en pelarsal...