Nationalparkens kärnmiljö består av den gamla gårdstomten och den kvarvarande öppna odlingsmarken, som idag sköts med årlig...