Foto: Garphyttans Nationalpark Nationalparkens kärnmiljö består av den gamla gårdstomten och den kvarvarande öppna...