Foto: Struves meridianbåge Struve genomförde sina mätningar mellan 1816 och 1855 och han kunde genom dem belägga att...