Blå Jungfruns yta mäter 65 hektar vilket motsvarar två tredjedelar av nationalparkens yta. Resten består av vatten. Själva...