Foto: Södra Ölands odlingslandskap Från Karlevi i väster till Gårdby i öster och sedan hela vägen söderut sträcker sig ett...