Foto: Grimeton Radiostation Radiostationen i Grimeton i Halland uppfördes i början av 1920-talet som en del i ett...