Under 1100- och 1200-talet fick gotländsk handel och sjöfart en viktig roll i Östersjöområdet. Som centrum för internationell...