Foto: Färnebofjärdens Nationalpark Fjärden är unikt sammansatt med ett myller av liv i en mosaik av speciella miljöer....