De många bevarade byggnaderna från 1600-talet och framåt är starka inslag i kulturmiljön. Vid själva gruvan finns bland annat...