Skogskyrkogården uttrycker i stor skala de formsträvanden som präglade svensk arkitektur både före och efter andra världskriget. Det moderna samhället krävde så väl vackra som funktionella lösningar – något som även gällde de dödas viloplatser.


Skogskyrkogården i Enskede
Sockenvägen 492
12233 Enskede, Stockholm

08-508 317 30

E-mail: visitorscenter.skogskyrkogarden@stockholm.se
Hemsida: Skogskyrkogården i Enskede


Vi har öppet: Januari; Februari; Mars; April; Maj; Juni; Juli; Augusti; September; Oktober; November; December