I åtminstone 500 år bröts silver i Sala Silvergruva, Sveriges i särklass silverrikaste gruva i historisk tid. Den här historien vill vi på olika sätt berätta för just dig! Varmt välkommen!


Sala Silvergruva
Drottning Christinas väg
73336 Sala, Västmanland

0224-67 72 60

E-mail: bokning@salasilvergruva.se
Hemsida: Sala Silvergruva


Vi har öppet: Januari; Februari; Mars; April; Maj; Juni; Juli; Augusti; September; Oktober; November; December