Färnebofjärdens Nationalpark

Färnebofjärdens Nationalpark

Fjärden är unikt sammansatt med ett myller av liv i en mosaik av speciella miljöer. Strandkärr, älväng, översvämningsmark och gammelskog ger oförglömliga naturupplevelser. De periodiska översvämningarna sätter en stark prägel på nationalparken och den flikiga konturen omgärdar mer än 200 öar och skär. Myrmarker och barrskog med norrlandskaraktär möter sydliga lövskogar med inslag av ek och lind.

Love