Grimeton Radiostation

Grimeton Radiostation

Radiostationen i Grimeton i Halland uppfördes i början av 1920-talet som en del i ett världsomspännande nätverk av radiosändare. Den är med sina imponerande antenntorn också ett av västra Sveriges största byggnadsverk och ett unikt teknikhistoriskt monument.

Love