Skogskyrkogården i Enskede

Skogskyrkogården i Enskede

Skogskyrkogården uttrycker i stor skala de formsträvanden som präglade svensk arkitektur både före och efter andra världskriget. Det moderna samhället krävde så väl vackra som funktionella lösningar – något som även gällde de dödas viloplatser.

Love