Höga Kusten

Höga Kusten

Inte på någon annan plats i världen har landhöjningen efter en period med inlandsis varit så stor som vid Höga Kusten. När isen hade smält för 9600 år reste sig ett nytt land ur havet som successivt togs i besittning av växt- och djurliv.

Love