Pieljekaise Nationalpark

Pieljekaise Nationalpark

På samiska heter fjället Bieljijgájse, vilket betyder örontopparna. Fjällets två toppar liknar ett öra i profil. Nationalparken är ett lågfjällsområde med många småsjöar, björkskogar men också hedar och örtrika ängar. Syftet med nationalparken är att bevara ett område med fjällbjörkskog i dess naturliga tillstånd. Pieljekaise nationalpark ligger i Semisjaur-Njarg sameby.

lägg till mina favoriter