Karlskrona i Blekinge grundades 1680 och var en av den tidens modernaste och mest effektiva flottbas. Stadens skeppsbyggeri, arkitektur, stadsplanering och anläggnings- och försvarsteknik väckte stor uppmärksamhet i hela Europa under 1700-talet. Karlskronas marina arv har förts vidare till vår tid med över 300 års obruten verksamhet inom örlogsbasen och varvet.


Örlogsstaden Karlskrona
Marinmuseum Karlskrona
37132 Karlskrona, Blekinge

E-mail:
Hemsida: Örlogsstaden Karlskrona


Vi har öppet: Januari; Februari; Mars; April; Maj; Juni; Juli; Augusti; September; Oktober; November; December