Muddus/Muttos är Sveriges största skogliga nationalpark och är en del av världsarvet Laponia. I Muddus/Muttos hittar du en natur som är opåverkad av skogsbruket. I nationalparken finns även ett rikt fågel- och djurliv. Här kan du få höra storlommen och se skogsfågel som tjädern. Tjädern trivs bra i de gamla tallskogarna. Du kanske även får se björn eller älg.


Muddus/Muttos Nationalpark
Muddus/Muttos nationalpark
96201 Jokkmokk, Norrbotten

E-mail:
Hemsida: Muddus/Muttos Nationalpark


Vi har öppet: Januari; Februari; Mars; April; Maj; Juni; Juli; Augusti; September; Oktober; November; December