Inte på någon annan plats i världen har landhöjningen efter en period med inlandsis varit så stor som vid Höga Kusten. När isen hade smält för 9600 år reste sig ett nytt land ur havet som successivt togs i besittning av växt- och djurliv.


Höga Kusten
Höga Kusten Naturrum, Skuleberget 101
87033 Docksta, Västernorrland

E-mail:
Hemsida: Höga Kusten


Vi har öppet: Januari; Februari; Mars; April; Maj; Juni; Juli; Augusti; September; Oktober; November; December