Under 1100- och 1200-talet fick gotländsk handel och sjöfart en viktig roll i Östersjöområdet. Som centrum för internationell handel och kultur med ett starkt tyskt inslag blev Visby en betydelsefull storstad. En stadsmur av kalksten, Visby ringmur, uppfördes kring staden. Den är 3,6 kilometer lång och utgör Nordeuropas bäst bevarade stadsmur.


Hansestaden Visby
S:t Drottensgatan 8
62156 Visby, Gotland

E-mail:
Hemsida: Hansestaden Visby


Vi har öppet: Januari; Februari; Mars; April; Maj; Juni; Juli; Augusti; September; Oktober; November; December