De många bevarade byggnaderna från 1600-talet och framåt är starka inslag i kulturmiljön. Vid själva gruvan finns bland annat administrationsbyggnader, hjulhus och stånggångar – ett system för kraftöverföring över långa avstånd. I landskapet omkring Stora Kopparberget står många imponerande herrgårdar.


Falu Koppargruva
Gruvplatsen 1
79161 Falun, Dalarna

E-mail:
Hemsida: Falu Koppargruva


Vi har öppet: Januari; Februari; Mars; April; Maj; Juni; Juli; Augusti; September; Oktober; November; December