Det speciella med Djurö är den väl sammanhållna och relativt opåverkade naturen. Huvudön Djurö längst i norr är runt 150 hektar. Med sina naturhamnar är Djurö ett välkänt och attraktivt mål för det båtburna friluftslivet i Vänern.


Djurö Nationalpark
Djurö Nationalpark
66191 Torsö, Västra Götalandsregionen

E-mail:
Hemsida: Djurö Nationalpark


Vi har öppet: Januari; Februari; Mars; April; Maj; Juni; Juli; Augusti; September; Oktober; November; December