Blå Jungfruns yta mäter 65 hektar vilket motsvarar två tredjedelar av nationalparkens yta. Resten består av vatten. Själva urberget är anledningen till att ön blivit skyddad som nationalpark. Graniten dominerar, men här finns också yngre bergarter som intresserat forskare. Öns runda profil och mjukt skulpterade hällar är formade av inlandsisen. Under istiden bildades också öns många jättegrytor.


Blå Jungfrun Nationalpark
Blå Jungfrun Nationalpark
38772 Oskarshamn, Kalmar

E-mail:
Hemsida: Blå Jungfrun Nationalpark


Vi har öppet: Januari; Februari; Mars; April; Maj; Juni; Juli; Augusti; September; Oktober; November; December