Birka och Hovgården

Adelsö, Att göra, Stockholm, Världsarv

Foto: Holger.Ellgaard, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Världsarvskommitténs motivering: ”Birka-Hovgårdenområdet är ett väl bevarat exempel på vikingarnas handelsnätverk under de tvåhundra år då de expanderade ekonomiskt och politiskt i Europa. Birka är en av de mest kompletta och orörda vikingatida handelsplatserna från åren 700–900.”

Love


Birka och Hovgården
5
17892 Adelsö, Stockholm

?

E-mail: birka.museet@stromma.se
Hemsida: Birka och Hovgården


Januari | Februari | Mars | April | Maj | Juni | Juli | Augusti | September | Oktober | November | December