Birka och Hovgården

Adelsö, Att göra, Stockholm, Världsarv

Foto: Holger.Ellgaard, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Världsarvskommitténs motivering: ”Birka-Hovgårdenområdet är ett väl bevarat exempel på vikingarnas handelsnätverk under de tvåhundra år då de expanderade ekonomiskt och politiskt i Europa. Birka är en av de mest kompletta och orörda vikingatida handelsplatserna från åren 700–900.”

Äger du detta smultronställe, vill synas mycket bättre och bli medlem så läs mer här.