Världsarvskommitténs motivering: ”Birka-Hovgårdenområdet är ett väl bevarat exempel på vikingarnas handelsnätverk under de tvåhundra år då de expanderade ekonomiskt och politiskt i Europa. Birka är en av de mest kompletta och orörda vikingatida handelsplatserna från åren 700–900.”


Birka och Hovgården
5
17892 Adelsö, Stockholm

+46 8 12 00 40 00

E-mail: birka.museet@stromma.se
Hemsida: Birka och Hovgården


Vi har öppet: Januari; Februari; Mars; April; Maj; Juni; Juli; Augusti; September; Oktober; November; December