Ängsö nationalpark ligger i Stockholms skärgård, i hjärtat av Roslagen. Ön erbjuder ett vackert odlingslandskap med blommande slåtterängar, beteshagar och hamlade träd. Parken är en av våra äldsta nationalparker och bildades 1909 för att bevara den vackra miljön.


Ängsö Nationalpark
Ängsö Nationalpark
11645 Stockholm, Stockholm

E-mail:
Hemsida: Ängsö Nationalpark


Vi har öppet: Januari; Februari; Mars; April; Maj; Juni; Juli; Augusti; September; Oktober; November; December